El passat dissabte 25 de març va tenir lloc a l’Espai La Massa la preceptiva Assemblea General de La Massa CCV, que com determinen els nostres estatuts s’ha de celebrar cada any per aquestes dates.

Aquesta ha estat una assemblea especialment significativa per la renovació de càrrecs a la Junta Directiva i pels excepcionals resultat econòmics i de gestió presentats per la junta sortint, clarament mostrats en els explicacions dels responsables de cada un dels capítols, com per les novetats que enguany es presentaven als socis.

És destacable la noticia que finalment s’ha cancel·lat totalment la hipoteca que durant anys ha anat llastrant la gestió de l’entitat, i per tant dificultant la capacitat per fer algunes millores i ampliar les activitats. S’obre doncs una nova etapa on s’abordaran alguns dels projectes que ja estan a punt i on serà possible pensar en reforçar les activitats actuals que aquest darrer any han estat molt reeixides i atendre algunes necessitats de millora de les pròpies instalacions de l’edifici seu de La Massa.

Al llarg de la reunió es van aprovar els comptes de l’any 2022 per amplia unanimitat dels assistents, així com el pressupost econòmic per aquest any 2023. Les seccions van presentar els seus informes d’actuació al passat any: informes que reflecteixen, no tan sols la intensa activitat que La Massa ha fet darrerament, si no que també la capacitat de crear noves seccions i estructures operatives, com la recent secció de Recreació Històrica nascuda al 2022, la encara jove activitat de ioga a l’empara de la secció de muntanya o la consolidació de l’àrea de comunicació que ha facilitat l’increment d’activitats i socis en difondre amb eficàcia creixent la imatge de l’entitat.

Però potser el fet més rellevant ha estat la presentació de la nova Junta Directiva, que pren el relleu de la que al llarg dels darrers anys ha treballat amb l’afany i l’encert necessaris per a lliurar als nous gestors de La Massa CCV una entitat sanejada econòmicament i amb unes seccions que a hores d’ara porten una creixent dinàmica d’activitats.

Es va aprovar la renovació dels càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria, que a partir d’ara ostentaran en Jaume Solé (Presidència), en Francesc Estorach (Vicepresidència), en Josep Ballester (Secretaria) i l’Eugeni García (Tresorer), i s’incorporen també tres noves vocals: Marian Lamelas, Anna Vives i Anna Maria Mas.

A https://lamassaccv.cat/assemblea-general-2023/ es pot consultar l’informe complet presentat a la sessió i també veure el vídeo-enregistrament de l’Assemblea.