Actualment La Massa realitza les seves activitats a través d’aquestes seccions. El seu nombre ha variat al llarg dels anys i depèn de la voluntat de les persones associades.

Quan un grup de persones sòcies té la necessitat d’organitzar-se en una nova secció i està disposat a agafar-ne les regnes pot proposar-ne la seva creació a la Junta Directiva, la qual tot seguint el procediment establert als Estatuts de La Massa determinarà la seva viabilitat i posta en marxa.

RECREACIÓ HISTÒRICA
MÚSICA
Que fem
MUNTANYA
tallers de cuina
GASTRONOMIA
apuntat
T’APUNTES?