Les quotes de La Massa al 2022

Per participar de les activitats de les seccions de La Massa cal ser soci i membre de cadascuna d’elles. Pots marcar aquella o aquelles seccions a les quals vols pertanyer en omplir el formulari d’inscripció de socis o fer-ho posteriorment adreçant-te posant-te en contacte directament a la secció que desitgis. Eventualment les seccions podran organitzar activitats obertes al públic en general, per participar-hi caldrà però realitzar la inscripció i efectuar el pagament de la quota d’inscripció que s’hagi fixat per aquell event.

associat muntanya* gastronomia música
Infantil (fins a 15 anys) 0€ 0€
Jove (de 16 a 25 anys) 20€ 15€
Adult (de 26 a 64 anys) 30€ 15€
Sènior (a partir de 65 anys) 20€ 15€
Màster (a partir de 75 anys) 0€ 0€

*La participació a les activitats de la Secció de Muntanya comporta un pagament addicional de 3€ per activitat (10€ per les persones alienes a la Secció). Aquest import es destina a contribuir a les despeses de manteniment i organització general de La Massa imputables a la secció.

Quotes del Rocòdrom Germans Estorach

Per utilitzar les instalacions al ser soci de La Massa.

Quota
Anual 80€
A partir de setembre 40€
Assegurança* 10€

*Les persones federades n’estàn exemptes d’aquest import.