Les quotes de La Massa al 2024

Per participar de les activitats de les seccions de La Massa cal ser soci i membre de cadascuna d’elles. Pots marcar aquella o aquelles seccions a les quals vols pertanyer en omplir el formulari d’inscripció de socis o fer-ho posteriorment adreçant-te posant-te en contacte directament a la secció que desitgis. Eventualment les seccions podran organitzar activitats obertes al públic en general, per participar-hi caldrà però realitzar la inscripció i efectuar el pagament de la quota d’inscripció que s’hagi fixat per aquell event.

TOT L’ANY associat muntanya
Infantil (fins a 15 anys) 0€ 20€
Jove (de 16 a 25 anys) 30€ 20€
Adult (de 26 a 64 anys) 40€ 20€
Sènior (a partir de 65 anys) 30€ 20€
Màster (a partir de 75 anys) 0€ 20€

Altes dels mesos de setembre a novembre: 50% de descompte.
Altes al mes de desembre: gratuïtes, es cobrarà al mes de gener la quota anual corresponent.

La participació a les activitats de la Secció de Muntanya comporta un pagament addicional de 3€ per activitat (10€ per les persones alienes a la Secció). Aquest import es destina a contribuir a les despeses de manteniment i organització general de La Massa imputables a la secció.

Quotes del Rocòdrom Germans Estorach

Amb llicència federativa Sense llicència federativa
Quota anual 100€ 100€
Alta a partir de setembre 50€ 60€
Assegurança* 15€

*Les persones federades estan exemptes de l’import d’aquesta assegurança.

Tarifes de l’activitat de ioga

grup horari freqüència
2 Divendres a les 17h de la tarda
(sessió d’alta intensitat per a esportistes i escaladors)
setmanal 30€ persones sòcies de La Massa CCV
40€ no sòcies
3 Divendres a les 18h de la tarda setmanal 30€ persones sòcies de La Massa CCV i de
l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
40€ no sòcies
3 Sessions aïllades (abonaments de 5 sessions, a gastar en 3 mesos) 10€ per sessió persones sòcies de La Massa CCV i de
l’Associació Vilassar de Dalt contra el Càncer
13€ per sessió persones no sòcies