Aquí trobareu la informació i els instruments necessaris que hem preparat per a facilitar la vostra participació com a col·laboraors de La Massa a l’hora de proposar o gestionar activitats, així com per preparar la informació necessària per la seva comunicació.