Lloguer de l’ESPAI LA MASSA

Un cop verificada la disponibilitat de la sala en el calendari i enviat el formulari de la pre-reserva cal fer l’abonament de l’import d’acord amb la tarifa que segueix, així com acceptar les condicions d’ús que s’especifiquen més avall.

Preu entitats sense ànim de lucre

150,00lloguer per un dia
 • A aquest preu cal afegir 100€ en concepte de garantia per possibles desperfectes o manca de neteja

Preu empreses i altres organitzacions mercantils

250lloguer per un dia
 • A aquest preu cal afegir 100€ en concepte de garantia per possibles desperfectes o manca de neteja

planta sala

DISTRIBUCIÓ DE LA SALA

 • Accés wifi a Internet
 • instalació fixa d’equip de projecció i pantalla amb connexió (HDMI)
 • Disposa de nevera i servei de copes
 • Cubells per a brossa classificable
 • 34 cadires i 5 taules plegables (al magatzem)

CONDICIONS D’US DE LA SALA

 • No es permet, per seguretat, l’accés a la balconada.
 • Cal respectar l’exposició existent, si escau, a la sala.
 • Cal deixar tancades portes i llums en marxar.
 • Cal deixar la sala tan neta com es va trobar, així com també l’escala d’accés. Si no fos així es deduiran 40 euros en concepte de cost de la neteja.
 • S’ha de respectar el descans nocturn dels veins. Si per aquest motiu hi hagués algun tipus de mult o amonestació aquesta aniria a càrrec de la persona que hagi llogat la Sala.

US DELS LAVABOS

 • Es limita l’accés a 1 sola persona independentment del nombre d’urinaris i piques.
 • La limitació de l’aforament dels mateixos queda senyalitzada a la porta.
 • Es disposa de sabó, aigua i tovalloletes d’un sol ús. Queden inhabilitats els assecadors de mans.

MESURES PER LA HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS

 • Realitzar neteja i desinfecció generalitzada en acabar l’acte.
 • Garantir la ventilació adequada dels espais amb l’obertura de finestres.
 • Prohibició d’utilitzar ventiladors, splits, pingüins, etc.
 • Incrementar el procés de neteja i desinfecció especialment de poms de portes, manetes, passamans de baranes, botons, taules, mostradors, teclats, ratolins..
 • Les papereres han de ser netejades en acabar l’acte.