Lloguer de la Sala d’Exposicions

Un cop verificada la disponibilitat de la sala en el calendari i enviat el formulari de la prereserva cal fer l’abonament de l’import d’acord amb la tarifa que segueix, així com acceptar les condicions d’ús que s’especifiquen més avall.

Preu socis

90,00lloguer per un dia
 • A aquest preu cal afegir 100€ en concepte de garantia per possibles desperfectes o manca de neteja

Preu no socis*

150lloguer per un dia
 • A aquest preu cal afegir 100€ en concepte de garantia per possibles desperfectes o manca de neteja
planta sala

DISTRIBUCIÓ DE LA SALA

 • Accés (per cable) a Internet
 • Disposa de nevera i servei de copes
 • Cubells per a brossa classificable
 • 34 cadires i 5 taules plegables (al magatzem)

CONDICIONS D’US DE LA SALA

 • No es permet, per seguretat, l’accés a la balconada.
 • Cal respectar l’exposició existent, si escau, a la sala.
 • Cal deixar tancades portes i llums en marxar.
 • Cal deixar la sala tan neta com es va trobar, així com també l’escala d’accés. Si no fos així es deduiran 40 euros en concepte de cost de la neteja.
 • S’ha de respectar el descans nocturn dels veins. Si per aquest motiu hi hagués algun tipus de mult o amonestació aquesta aniria a càrrec de la persona que hagi llogat la Sala.

Sala segura! Mesures especials de protecció davant el Covid19

ESPAIS I AFORAMENTS MÀXIMS

 • Ús obligatori de la mascareta.
 • Disposició de gel hidroalcohòlic a l’entrada de la instal·lació i a les diferents sales on es desenvolupen les activitats.
 • Aforament limitat de 2,5m2per persona. Màxim 45 persones.
 • A les portes de doble fulla queda senyalitzat i delimitat el flux de circulació, al terra i porta.
 • S’estableix un circuït de circulació general.
 • Es prioritzarà l’ús de les escales enfront dels ascensors.
 • L’ascensor només es podrà utilitzar per una persona, o en cas de necessitar acompanyament, per dues. La senyalització d’aquesta restricció queda clara a cada planta.

punst segurs sala

senyalització terre

disposicio cadires sala

distàncies de seguretat

senyalització seguretat

cartelleria i punts de gel sanitari

US DELS LAVABOS

 • Es limita l’accés a 1 sola persona independentment del nombre d’urinaris i piques.
 • La limitació de l’aforament dels mateixos queda senyalitzada a la porta.
 • Es disposa de sabó, aigua i tovalloletes d’un sol ús. Queden inhabilitats els assecadors de mans.

MESURES PER LA HIGIENE DE LES INSTAL·LACIONS

 • Realitzar neteja i desinfecció generalitzada.
 • Garantir la ventilació adequada dels espais de treball amb l’obertura de finestres.
 • Prohibició d’utilitzar ventiladors, splits, pingüins, etc.
 • Incrementar el procés de neteja i desinfecció especialment de poms de portes, manetes, passamans de baranes, botons, taules, mostradors, teclats, ratolins..
 • Netejar sovint les superfícies amb els productes habituals. Aquests virus s’inactiven després de 5 minuts de contacte amb desinfectants comuns.
 • No escombrar mai, recollir els residus del sòl mitjançant mopa.
 • Les papereres han de ser netejades de forma freqüent, al menys un cop al dia.
Per a fer una visita anticipada, recollir i tornar les claus, contactar amb Finques Miralles al https://www.finquesmiralles.com/contacte/