Es voluntat de La Junta Directiva mantenir la màxima transparència en relació a la seva gestió de la vida de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc. Pera aqueta raó, en aquest espai podeu trobar tota la informació relacionada amb la governança i la gestió de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc. Aquesta informació s’actualitza cada cop que sofreix alguna variació.

Rendiment de comptes:

  • Balanç general
  • Compte de resultats
  • Informe de Gestió
  • Pressupost 2020
  • Proposta d’aplicació de resultats de l’exercici 2019

Activitat:

  • Memòria d’activitats 2019
  • Informe de les seccions: Muntanya, Música i Gastronomia

Documentació:

  • Estatuts
  • Reglament de Règim Intern