En les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia pel COVID19, La Massa CCV ha adoptat totes les mesures al seu abast per a mantenir la màxima seguretat sanitària en les seves instal·lacions i per la participació a les seves activitats amb l’objectiu de preservar al màxim la salut dels seus socis i col·laboradors.

Anirem actualitzant aquesta informació a mesura que es produeixin canvis en les mesures que dictaminin les autoritats sanitàries.