L’Ajuntament de Vilassar de Dalt engega el primer projecte de pressupostos participatius que es fa al municipi. La ciutadania podrà escollir la destinació de 135.000 euros dels pressupostos de l’any vinent. Es poden consultar tots els detalls del procés i presentar propostes a través del web participa.vilassar.cat.

Poden presentar-hi idees totes aquelles persones que viuen, treballen o tenen algun vincle amb el municipi. Les propostes han de complir algunes condicions bàsiques com per exemple que han de ser propostes d’inversions d’interès públic, que no superin els 135.000 euros i que siguin perdurables en el temps. Han de respectar el marc jurídic vigent i no poden contradir els plans municipals aprovats, entre altres requisits.

Hi ha dos canals per presentar propostes. En primer lloc, el canal que es recomana per ser més pràctic, més hàbil i més segur és a través del web participa.vilassar.cat . Tot i això, també es podrà fer omplint la butlleta que acompanya el tríptic informatiu i que s’ha repartit casa per casa. Aquestes butlletes s’hauran de dipositar, entre el 23 de setembre i l’11 d’octubre, a les urnes que hi haurà als següents equipaments:

  • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
  • Biblioteca can Manyer
  • Mercat municipal can Robinat
  • Espai Civic Les Escoles (can Pons)

Un cop s’hagin recollit les propostes començarà la primera fase del procés participatiu. El personal tècnic municipal n’estudiarà la validesa. Tot seguit, s’organitzarà una jornada participativa per prioritzar de manera compartida les propostes que passaran a la darrera fase: la votació. Aquesta jornada es preveu convocar-la el proper mes de gener. Podran votar totes les persones de més de 16 anys empadronades a Vilassar.