Per tal poder re-emprendre l’us de la Sala d’Exposicions de La Massa aquests darrers dies s’ha fet un seguit d’intervencions que permeten delimitar l’aforament i els recorreguts d’accés. S’han senyalitzat entrades i sortides, s’ha identificat els punts que es poden ocupar per tal de garantir les distàncies de seguretat i s’ha instal·lat l’adequada cartelleria informativa junt amb dispensadors de gel hidoralcoholic. Paral·lelament s’ha establert el protocol d’higiene necessari.

Trobareu informació detallada al nostre web.