Les entitats incloses en el cens Espais de Cultura Responsables responen a una iniciativa que te com a finalitat pal·liar les dificultats del sector en el període de convivència amb la pandèmia i que mostra el compromís assumit voluntàriament per assolir un alt nivell d’excel·lència d’acord amb el caràcter essencial que té per a la societat la cultura.

La inscripció en aquest cens té caràcter voluntari i no és un requisit imprescindible per al normal funcionament dels espais i equipaments culturals, però és un element important més que mostra la implicació del sector cultural amb principis bàsics de la nostra societat com la salut, la inclusió, la pluralitat, el respecte o la llibertat.

Els espais culturals que formen part del cens han d’oferir seguretat davant la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, i complir totes les condicions que les autoritats competents els exigeixin en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

A més, aquests espais culturals, a través del seu art i de la seva activitat cultural, es fan corresponsables de minimitzar els efectes nocius que pot provocar l’aïllament social i es comprometen a treballar per la inclusió social des de l’àmbit cultural.

Aquests espais culturals han de poder continuar treballant per oferir a la societat el producte de la seva creativitat i aplicar programes d’inclusió social, sempre que la situació epidemiològica ho permeti.

 

En el marc de les accions per acompanyar el sector de la cultura i les arts en la represa i amb l’objectiu de donar seguretat al públic i prestigi als espais i als equipaments culturals es posa en marxa el cens Espais de Cultura Responsables que ha estat aprovat per mitjà del Decret Llei 44/2020, de 17 de novembre.