La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació davant de tercers. Componen aquest òrgan el president/a, el secretari/ària, el vicepresident/a, el tresorer/a i dos vocals. La duració del càrrec és de quatre anys.

(Capítol IV. Article 16.1 dels Estatuts de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc).

La seva composició actual és:

  • President: Joan Lluís Zamora Mestre
  • Vice-presidenta: Elisenda Guedea Marco
  • Tresorer: Oriol Ferrer Jeremias
  • Secretari: Jaume Solé Riera
  • Vocals: Iolanda Andilla Ballestero,  Eugeni García Bagó i Francesc Estorach Calandre