Títol: Porta a l’horitzó

Lloc: Sta. Magdalena (Terrades-Alt Empordà)