Habitualment ens trobem cada primer dimecres de mes a la Sala d’Exposicions del primer pis de La Massa. A part d’aquesta reunió, en la que es parla de les principalment de les activitats que es desenvoluparan al llar del mes o en dates properes cada membre de la secció te l’oportunitat de fer el suggeriments i les consultes que cregui oportú, tant als organitzadors de cada activitat com al coordinador de la Secció. També se sol informar de temes generals d’interès comú.

Per participar a les activitats de la Secció de Muntanya cal ser-ne membre i disposar de la targeta federativa, no obstant i per tal de facilitar la possibilitat de conèixer-les i familiaritzar-se amb el tarannà del grup abans de formalitzar la inscripció s’admet assistir a dues en qualitat de convidat.

Els propis membres de la Secció. Cap a la tardor de cada any es recullen propostes entre tots i l’equip de coordinació elabora una proposta de calendari per l’any següent. Aquesta proposta procura tenir en compte els interessos dels diferents perfil esportius i distribuir les activitats de manera que cada mes hi hagi al menys una per cada modalitat i nivell.

Tots els membres de la Secció de Muntanya han d’estar obligadament en possessió de la targeta federativa corresponent a les modalitats esportives que practica. Si en una activitat participen persones alienes a la Secció de Muntanya cal que siguin federades per un altre club o, si no poden disposar de la targeta, tramitin a través de La Massa una assegurança temporal per les dates de l’activitat (aquest és el cas de les persones que ens acompanyen per conèixer-nos abans d’inscriure’s en ferm.

Pots trobar més informació a la pàgina Federa’t d’aquest web

És convenient que t’hagis familiaritzat amb el Reglament de Secció de Muntanya. Entre d’altres coses explica quines han de ser les normes de comportament, les atribucions que té el vocal organitzador de l’activitat i altres aspectes que han de facilitar que gaudeixis en grup de la muntanya.