Habitualment ens trobem cada primer dimecres de mes a la Sala d'Exposicions del primer pis de La Massa. A part d'aquesta reunió, en la que es parla de les principalment de les activitats que es desenvoluparan al llar del mes o en dates properes cada membre de la secció te l'oportunitat de fer el suggeriments i les consultes que cregui oportú, tant als organitzadors de cada activitat com al coordinador de la Secció. També se sol informar de temes generals d'interès comú. Per participar a les activitats de la Secció de Muntanya cal ser-ne membre i disposar de la targeta federativa, no obstant i per tal de facilitar la possibilitat de conèixer-les i familiaritzar-se amb el tarannà del grup abans de formalitzar la inscripció s'admet assistir a dues en qualitat de convidat. Els propis membres de la Secció. Cap a la tardor de cada any es recullen propostes entre tots i l'equip de coordinació elabora una proposta de calendari per l'any següent. [...]