Només han transcorregut 24 hores des de l’avís de la identificació d’un cas possitiu entre els usuaris del Rocòdrom Germans Estorach, i la conseqüent suspensió de les activitats en aquesta instal·lació, fins que ha estat feta una desinfecció completa per equips profesionals. Avui mateix s’ha pogut reobrir el rocòdrom per a que s’hi desenvolupin les activitats programades amb tota normalitat.