Com cada any la Secció de Muntanya de La Massa convoca un concurs de fotografia amb l’objectiu de il·lustrar el calendari del proper any i a l’hora de obrir les seves portes a la participació de tots els socis i sòcies afeccionats a la fotografia de natura. Això inclou paisatges, animals i plantes o detalls d’aquests.

  BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA MUNTANYA I NATURA 2023 DE LA MASSA

  Com cada any la Secció de Muntanya de La Massa convoca un concurs de fotografia amb l’objectiu d’il·lustrar el calendari de l’any que ve i alhora obrir-ne les portes a la participació de tots els socis i sòcies afeccionats a la fotografia de natura.

  Participants

  La participació en el concurs està oberta a qualsevol soci/a de La Massa CCV, independentment de la seva condició de professional o afeccionat a la fotografia.

  Queden exclosos de participar els membres del jurat.

  Tema

  Fotografia de Muntanya i Natura. Això inclou paisatges, animals i plantes o detalls d’aquests. Les persones i els elements arquitectònics (pobles, ermites, castells, ponts, etc.) així com d’altres elements artificials (tendes d’acampada, material de muntanya, vehicles, etc.) es consideraran com a part integrant de la imatge, però mai el subjecte principal que és motiu de la fotografia.

  Admissió de Fotografies

  Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a La Massa CCV:
  muntanya@lamassaccv.org

  ● No s’admetran fotografies premiades en altres concursos.
  ● No s’admetran fotografies si els drets de propietat no pertanyen íntegrament al mateix participant.
  ● Només s’admetrà dues fotografies per participant.
  ● Cada fotografia sols optarà a ser premiada en una categoria:

  1. paisatge de Catalunya
  2. paisatge de fora de Catalunya
  3. fauna
  4. flora
  5. fotografia més original
  6. Millor tècnica fotogràfica (vegeu apartat Requisits tècnics pel que fa a les possibles manipulacions)

  ● No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades.
  ● Està expressament prohibit presentar a concurs fotografies de nius així com d’espècies en captivitat o en situacions controlades.
  ● El concursant té la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el Codi ètic de l’Associació Catalana de Fotògrafs de Natura
  ● Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades durant els dos últims anys naturals previs a la data límit d’enviament de fotografies a l’esmentat concurs.

  Requisits tècnics

  ● Per a cada fotografia presentada s’adjuntarà un document en format “Word” o “PDF” on hi haurà de constar les dades de l’autor, adreça de correu electrònic de contacte, lloc i data on s’ha realitzat la fotografia i nom de l’arxiu digital presentat i un breu comentari (3 a 5 línies) sobre aquesta.
  ● No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la fotografia de com va ser feta. No s’entendran com a manipulacions els ajustos d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital.

  ● Les fotografies tindran les característiques de format següent:

  • Mida d’imatge mínim de 6 Mp,
  • Format JPEG o PNG de màxima qualitat.
  • L’arxiu digital portarà per nom el títol de la fotografia i la categoria a la qual opta (ex: nom de la fotografia – categoria).

  Selecció i exposició de les obres

  ● Només es publicarà una fotografia per autor tot i que se’n presentin més i siguin les més votades en categories diferents.
  ● Els costos d’impressió i publicació virtual de les obres seleccionades aniran a càrrec de l’organització.
  ● La selecció de les obres es farà de la següent manera:

  • Un jurat proposat per l’organització escollirà les sis fotografies que consideri més adequades pel calendari. Entre elles hi haurà, almenys, dues fotografies fetes a Catalunya i la fotografia que consideri més original.
  • El jurat estarà compost per 7 persones: el president de l’entitat, un membre de la junta directiva, un fotògraf professional, un membre de cada secció activa de La Massa a l’hora de publicar aquestes bases (Música, Muntanya, Gastronomia i Recreació històrica).
  • Les sis fotografies restants que acompanyaran a les anteriors en el calendari seran seleccionades per votació popular.

  ● La votació popular es realitzarà telemàticament fins el dia 10 de novembre.
  L’organització disposarà el sistema adequat per a garantir-ne la veracitat.

  ● En cas d’empat el president de La Massa disposarà del vot de qualitat i la seva decisió determinarà el resultat definitiu.

  ● El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.

  ● Els arxius de les obres no seleccionades seran eliminats abans de la següent edició del concurs.

  ● Per a l’exposició física de les obres, si es determina que és possible fer-la, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en la mida que consideri oportú sense modificar el format original.

  ● L’autor autoritza La Massa a publicar les fotografies seleccionades a la seva pàgina web o a les diferents xarxes socials de les quals n’és titular.

  Data límit de participació

  ● La data límit d’admissió de fotografies serà el 30 d’octubre.

  ● El veredicte del jurat, juntament amb el resultat de la votació popular es donarà a conèixer el dia 21 de novembre i les obres s’exposaran en una galeria virtual al web lamassaccv.cat. Si és possible fer-la, s’anunciaran les dates de l’exposició física i el lloc on es farà.

  ● Les fotografies quedaran exposades en aquests emplaçaments el temps que l’organització ho consideri oportú i podran ser exposades en diferents instal·lacions municipals i socials fins a la pròxima edició.

  ● Els autors de les obres seleccionades seran avisats per l’organització via telèfon, “WhatsApp” o correu electrònic.

  Reconeixements

  La selecció d’una obra suposa la seva incorporació al calendari que la Secció de Muntanya de La Massa CCV prepara cada any i que incorpora la relació de les seves activitats.

  Drets de propietat

  Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició de les obres seleccionades pertanyeran sempre als seus autors, però aquests els cedeixen a La Massa CCV per a publicacions relacionades amb el concurs. En cap cas es podran vendre, i caldrà el permís previ de l’autor per a usar-les per a altres finalitats. En els mitjans web i xarxes socials es reproduiran en baixa resolució.

  Les fotografies exposades, tant les seleccionades com les no seleccionades, podran ser recollides pel seu propietari o persona autoritzada (caldrà presentar document que ho acrediti) a partir del 21 de novembre de l’any següent al de la participació en el concurs, i fins al 31 de desembre del mateix any. Passat aquest termini les obres quedaran en propietat de l’organització.

  Protecció de dades

  Els participants garanteixen que les dades proporcionades són verídiques.

  Els participants autoritzen La Massa CCV a utilitzar les dades dels participants per l’enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que organitzi l’entitat esmentada.

  Acceptació de les bases

  El fet de participar en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases.